Riool ontstoppen via wc

Riool ontstoppen via WC

Rioolverstoppingen zijn nooit gewenst, vooral als het gaat om een riool dat dagelijks meerdere malen wordt gebruikt. Een dan deze veel gebruikte riool van de WC. Deze riool kan zoals andere riolen ook zelf ontstopt worden en in uiterste gevallen kunt u toestappen naar een ontstoppingsbedrijf.

Riool ontstoppen via wc

Eigen Oplossingen

Wc’s kunnen om verschillende redenen verstopt raken. Een van de redenen is dat er een voorwerp erin valt, een andere reden is da er een ophoping plaats vindt van toiletpapier. In het ergste geval is het een ophoping van vuil.

Als blijkt dat er een voorwerp in de WC zit, kan deze eruit worden gepakt met handschoenen aan uw hand. Als u dat toch onhygiënisch vindt, kunt u voorwerp uitvissen met een metalen klerenhanger. U vouwt de hanger dan uit elkaar en vouwt het in de vorm van een vishaak. Met de gevormde haak kan het voorwerp dan eruitgehaald worden.

Wanner de verstopping is veroorzaakt door toiletpapier, dan is het handig te proberen het papier weg te duwen door middel van een ontstopper. U plaatst de ontstopper dan over de afvoeropening en creëert en hoge druk door op en neerwaartse bewegingen te maken met het handvat van de ontstopper.
Merkt u dat er geen voorwerp in de WC is gevallen, terwijl toiletpapier ook niet de boosdoener blijkt te zijn, is de oorzaak hoogstwaarschijnlijk ophoping van vuil. In deze situatie kunt u proberen de verstopping op te heffen door baksoda en azijn te gieten in de afvoer.
Helpt azijn en soda niet dan kunt een chemische ontstopper proberen, deze werkt sterker dan baksoda.

Hebben geen van de bovengenoemde oplossingen uw verstoppen kunnen opheffen, da is het tijd om een ontstoppingsbedrijf te roepen om een kijkje te nemen. Wij hebben professionele oplossingsmethoden die gegarandeerd uw verstopping zullen opheffen. Neem gerust contact op voor meer informatie of een offerte.

Bel: 06-28791793