Riool ontstoppen keuken

Riool ontstoppen keuken

Bij het vaten komt het vaak voor dat etensresten door de afvoeropening heen glippen. Vindt er in de riool een ophoping plaats van deze resten, dan kan er een massa gevormd worden die de riool verstopt. Naast een massa in de riool komt het bij de keuken vaak voor dat de sifoon verstopt is doordat resten zich zijn gaan ophopen erin. Er zijn verschillende methoden waarmee zulke problemen opgelost kunnen worden.

Riool ontstoppen keuken

Ontstopper gebruiken

De meest voor de hand liggende mogelijkheid om te proberen de verstoppen op te heffen met behulp van een traditionele ontstopper die bij een bouw – en klusjeswinkel te koop is. De zuignap moet da worden aangebracht bij de afvoer van de gootsteen. Een op – en neerwaartse beweging van de stok van de ontstopper zorgt dan ervoor dat er een druk wordt uitgeoefend op de gevormde vuilmassa. De massa komt dan vrij en stroomt het vuil eventueel verder.

Gootsteenontstopper gebruiken

In bepaalde gevallen komt het voor de traditionele ontstopper niet goed of helemaal niet werkt. In dat geval kan er geprobeerd worden om de massa af te breken door gebruik van een gootsteenontstopper. Gootsteenontstoppers zijn gebaseerd op zure ingrediënten zoals Natriumhydroxide en zwavelzuur. Wanneer deze stoffen in aanraking komen met de gevormde massa, “vreten” ze de massa op waardoor de riool weer vrijkomt.

Sifoon schoonmaken

In het tweede geval, waarbij de sifoon verstopt is, is de oplossing gemakkelijk. De sifoon moet dan losgeschroefd worden en schoongemaakt worden. Na het opschonen van de sifoon kan deze weer geplaatst worden en is het probleem opgelost.

Professionele hulp

Zijn de genoemde oplossingen buiten uw verstand of heeft u er gewoon geen tijd voor? Dan kunt u contact opnemen met os en wij verlossen u van uw probleem. U hoeft uw handen niet vuil te maken voor welke verstopping dan ook.

Bel: 06-28791793